Nieuwsbrief Lonen 2015-1

In onze Nieuwsbrief Lonen 2015-1 vind u de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeids- en sociaal recht en de loonheffingen.

De onderwerpen zijn:

  1. Wet Werk en zekerheid (WWZ)
  2. Wet Aanpak schijnconstructies
  3. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA)
  4. Participatie- en Quotumwet
  5. Werkkostenregeling
  6. Ontwikkelingen op het gebied van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Klik hier om onze nieuwsbrief te lezen.

Diensten