Privacybeleid

Informatieverzameling
U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen om gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. WIj gebruiken die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene er mee beoogt. Uw gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokkene.


Cookies en Web beacons
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed wordt bestuurd, maken wij gebruik van zogenaamde cookies ( dit zijn kleine bestandjes die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of Web beacons (dit zijn electronische plaatjes die het de website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies) zodat bepaalde gegevens kunnen worden verzameld. Onze cookies en onze web beacons verzamelen géén persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies/ web beacons uit te schakelen. Het is echter wel zo dat in bepaalde omstandigheden bezoekers de toegang kan worden ontzegd tot bepaalde delen van de website, indien de webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies uitschakelen. Wij gebruiken de cookies van Joomla en Google Analytics voor het tellen van bezoekersaantallen e.d. Voor een uitleg over de cookies van Google Analytics, zie http://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/tos.html.


Informatiebeveiliging
Wij hanteren algmeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiligingen teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Diensten