VAR WUO

Vanaf 2013 gaan er wijzigingen plaatsvinden in de VAR regeling. Een mogelijke VAR is de VAR-WUO (Verklaring arbeidsrelatie - winst uit onderneming). In de loop van 2013 wordt deze niet meer automatisch verleend. De huidige VAR-WUO beschikkingen zijn nog op de gebruikelijke wijze automatisch verzonden. De vragenlijst voor aanvraag van de VAR wordt aangepast en moet in 2013 weer ingevuld en ingediend worden. Eén van de vragen is dat de opdrachtnemer nu minimaal 3 tot 7 opdrachtgevers moet hebben.

Met ingang van 2014 wordt de regeling opnieuw gewijzigd, vanaf dan wordt de opdrachtgever  aansprakelijk voor de correcte opgave van de vermelde feiten. Volgens de huidige regeling hoeft de opdrachtgever alleen te controleren of de identiteit van de opdrachtnemer juist is en of de juiste VAR- WUO afgegeven is. Als achteraf blijkt dat de Belastingdienst anders tegen de feiten aankijkt, is de opdrachtgever nu wettelijk beschermd en vindt geen naheffing bij de opdrachtgever plaats.

In 2014 wordt een webmodule op de website van de Belastingdienst beschikbaar gesteld met vragen die opdrachtgever en opdrachtnemer samen moeten invullen, maar waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk gesteld wordt als de feiten niet juist zijn weergegeven.
De toetsing aan de feiten kan door middel van de webmodule op elk gewenst moment plaatsvinden en bij iedere verandering in de feiten, werkomstandigheden in de praktijk, moet er opnieuw getoetst worden.

De vragen op het VAR-formulier over werkomstandigheden en zelfstandigheid van het functioneren, moeten inhoudelijk ingevuld worden. Bijvoorbeeld of geheel naar eigen inzicht kan worden gehandeld en niet op enige wijze de aanwijzingen van de opdrachtgever hoeven te worden opgevolgd.

Waar de grens precies ligt is genuanceerd, maar duidelijk is wel dat de werkomstandigheden onder het vergrootglas worden gelegd, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is en dat de huidige wettelijke bescherming van de VAR-WUO zal vervallen.
Het risico van naheffing is realistisch en de opdrachtgever/werkgever zal in het algemeen deze verantwoordelijkheid niet meer willen en kunnen nemen.

 

Meer weten?

Diensten