Wat is nu persoonlijke betrokkenheid?

Ik vind dat cijfers pas gaan leven als je het leven in cijfers brengt. Dat kan alleen als je je betrokken voelt bij het leven van de persoon waar het om gaat. De cijfers in de financiële verslaglegging geven slechts een foto van de situatie. Maar het gaat juist om het verhaal erachter.

De beslissingen die op financieel gebied genomen worden moeten ervoor zorgen dat iemand kan leven zoals hij of zij wilt leven. Vitaal, vanuit persoonlijke kracht.

Daarom is onze missie: wij zijn adviseurs die er op financieel en fiscaal gebied voor zorgen dat onze relaties vanuit die persoonlijke kracht tot hun recht kunnen komen en vitaal kunnen leven. Onze advisering is dan ook gevuld met zorg, uitdagend als het moet, maar ook (samen met onze relaties) genietend van de resultaten.

Voor iedere relatie is dat anders en daarom is ons werk zo boeiend. In iedere situatie opnieuw persoonlijke betrokkenheid tonen. Telkens weer opnieuw ontdekken wat de beste mix van maatregelen is die genomen moeten worden om iemands manier van leven financieel te ondersteunen.

 

Diensten

ambroos