Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Veel mensen die gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden hebben een specifiek beding opgenomen in hun huwelijkse voorwaarden: het periodiek verrekenbeding.

In een notendop komt deze clausule erop neer dat de echtgenoten hebben afgesproken om na afloop van ieder kalenderjaar het restant van hun jaarinkomen, na aftrek van de gemeenschappelijke huishoudkosten, gelijk over hen beiden te verdelen.

In de praktijk blijft de uitvoering van een periodiek verrekenbeding vaak achterwege. Dit komt onder andere doordat de echtgenoten simpelweg geen weet hebben van de aanwezigheid van het beding in hun huwelijkse voorwaarden. Daarnaast vereist de uitvoering van het verrekenbeding een omslachtige en nauwgezette administratie.

Wat echtgenoten echter niet beseffen, is dat het niet-uitvoeren van een dergelijke clausule zeer ongewenste gevolgen kan hebben. Bij ontbinding van het huwelijk wordt dan namelijk een fictieve gemeenschap van goederen aanwezig geacht. Hierdoor belandt alles dus op de grote hoop (inclusief bijvoorbeeld de onderneming), met 50/50 toerekening bij ontbinding van het huwelijk tot gevolg. Dit ondanks de huwelijkse voorwaarden.

Heeft u huwelijkse voorwaarden? Sla deze dan na op de aanwezigheid van een periodiek verrekenbeding of laat uw relatiebeheerder ernaar kijken. Op tijd signaleren kan ongewenste gevolgen voorkomen.

Meer weten?

Diensten