Werkkostenregeling in het kort

Wat is de werkkostenregeling?
De werkkostenregeling is een nieuwe regeling voor het vergoeden en het verstrekken aan werknemers in de loonbelasting.

Wat is verstrekken eigenlijk?
Verstrekken of “ter beschikking stellen” zoals de officiële naam luidt, wil zeggen dat u iets aan uw medewerkers geeft in de vorm van loon in natura. Als u bijvoorbeeld werkkleding verstrekt, koopt u zelf de kleding bij de leverancier en geeft deze aan de werknemer om te dragen. Als de werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, levert hij of zij de kleding weer bij u in.

Is die werkkostenregeling verplicht?
Vanaf 1 januari 2014 wordt de werkkostenregeling verplicht. Voor 2013 mag u nog kiezen of u de oude regeling toepast of de nieuwe werkkostenregeling wilt toepassen. Overigens moet u wel vóór 1 januari 2013 uw keus hebben gemaakt, als u de regeling voor 2013 wilt toepassen.

Hoe werkt die regeling?
U mag 1,4% van het fiscale loon onbelast aan uw medewerkers vergoeden of verstrekken, dit heet het werkkostenforfait.  Vergoedt u meer, dan bent u als werkgever 80% loonheffingen verschuldigd over het meerdere.

Vallen alle vergoedingen onder het forfait?
Nee. Een aantal vergoedingen is vrijgesteld en valt niet in het forfait.

Meer weten?

Diensten