Flex BV

Op 1 oktober 2012 wordt het nieuwe BV recht ingevoerd onder de naam Flex BV.

De bedoeling is dat het BV recht eenvoudiger en flexibeler wordt. Daaraan is uitvoering gegeven door de minimumkapitaaleis van € 18.000 af te schaffen. Vanaf 1 oktober 2012 hoeft u dus géén storting van € 18.000 meer te doen. In plaats van een storting kon u in het verleden ook een bankverklaring van uw bank aan uw notaris laten afgeven, dit is ookniet meer nodig.

Tegenover deze vereenvoudiging staan enkele nieuwe regels met betrekking tot de aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid aandeelhouders
De aandeelhouders kunnen vanaf 1 oktober 2012 aansprakelijkheid gesteld worden door de crediteuren als er een tekort bij de BV dreigt te ontstaan en komt doordat de aandeelhouders in het verleden (ten onrechte) een winstuitkering hebben genoten. De crediteuren kunnen dan eisen dat de genoten winstuitkering wordt teruggestort door de aandeelhouders.

Bestuurdersaansprakelijkheid
In het nieuwe BV recht moet het bestuur haar goedkeuring geven aan een voorgenomen winstuitkering aan de aandeelhouders. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur voor een foutief besluit aansprakelijk gesteld kan worden door de crediteuren.
Dit is het geval als het bestuur haar goedkeuring heeft verleend aan een winstuitkering aan de aandeelhouders die achteraf onverantwoord blijkt te zijn omdat bij de BV tekorten zijn ontstaan als gevolg van de winstuitkering.

Meer weten?

Diensten