Zelfstandigenaftrek

Sinds 2012 is de zelfstandigenaftrek niet meer afhankelijk van de winst. Het aftrekbedrag is voor 2012 vastgesteld op € 7.280.

 

De politiek twijfelt ernstig over het nut van de zelfstandigenaftrek, omdat deze aftrek zou aanzetten tot een keuze voor het ondernemerschap, ook in situaties die daarvoor niet bedoeld zijn. Als voorbeeld wordt in dat verband genoemd het feit dat een werkgever ontslag verleent aan een werknemer en deze vervolgens als zzp-er weer inhuurt om hetzelfde werk te laten doen. 

 

De werknemer maakt in dit geval de keuze tussen de fiscale voordelen van het ondernemerschap en de zekerheid van de ontslagbescherming van het werknemerschap. Stimulering van het ondernemerschap is in dit voorbeeld feitelijk niet aan de orde omdat er sprake is van schijnzelfstandigheid.

 

Het ziet er naar ons oordeel naar uit dat de zelfstandigenaftrek zijn langste tijd heeft gehad. De andere fiscale faciliteit voor zelfstandige ondernemers, de MKB-winstvrijstelling, staat overigens niet ter discussie. Deze aftrek bedraagt 12% van de feitelijk gerealiseerde winst.

 

Meer weten?

Diensten