Disclaimer

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp en is niet bedoeld als een juridisch, fiscaal, financieel of ander advies. Voordat u handelingen gaat verrichten op basis van de informatie op onze website, dient u een deskundig adviseur te raadplegen.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Ross & Partners Accountants- Belastingadviseurs niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel of accuraat is.

Uw gebruik van de informatie op onze website is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. Ross & Partners Accountants- Belastingadviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze website verstrekte informatie.

Bepaalde links op onze website leiden naar websites die worden onderhouden door derde partijen waarover Ross & Partners Accountants - Belastingadviseurs geen zeggenschap heeft. Ross & Partners Accountants - Belastingadviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Diensten