Speciaal voor artsen, huisartsen, tandartsen

Gebruik maken van ieders kwaliteit

Veel tandartsen, huisartsen en artsen maken gebruik van de dienstverlening van Ross & Partners. In deze beroepsgroepen is regelmatig sprake van maatschapsverbanden, waarbij ingewikkelde constructies voorkomen.

BIj een maatschap houden wij oog voor het gezamenlijk belang van alle maatschapsleden en adviseren hoe eenieder zich het beste kan ontwikkelen binnen de maatschap. Daarbij spelen niet alleen financiële, maar ook persoonlijke belangen een belangrijke rol.

Daar waar je het meest tot je recht komt hoor je te zijn! Door gebruik te maken van ieders individuele kwaliteiten en een goede taakverdeling, ontstaat er een vitale onderneming.

Ross & Partners werkt aan de hand van het Vitaliteitsmodel©. Voor ieder maatschapslid maken we een relatieprofiel, waarbij we de bijzonderheden van een ieder in beeld brengen. Dit geeft u inzicht in de mogelijkheden voor een effectieve rolverdeling.

Vervolgens blijven we in contact met u om eventuele interne en externe veranderingen op te vangen. We attenderen u daarbij op de mogelijkheden en ondersteunen u bij de uitvoering van uw keuzes.

Meer weten?

Diensten

ambroos