Speciaal voor vrije beroepsbeoefenaren

Niet op uw stoel, wel ernaast

De zogenoemde vrije beroepers als advocaten, architecten en notarissen richten zich vaak met name op hun vak waardoor dat een zorgvuldige financiële en fiscale planning er bij in schiet. Zij moeten zich ook vooral kunnen bezighouden met hun kerntaken. Veel vrije beroepers vertrouwen hun financiële en fiscale zorgen daarom toe aan Ross & Partners.

Om als Ross & Partners de vrije beroepers te kunnen ontlasten, moeten zij en wij weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Dan kun je verrassingen voorkomen en met een gerust hart je werk doen.

Wij doen dat met behulp van ons Vitaliteitsmodel©. Daarmee maken we een profielschets van u om de bijzonderheden van u als vrije beroeper in kaart te kunnen brengen. Uitgaande van uw individuele wensen stellen we vervolgens een financieel en fiscaal plan op dat er zich op richt dat u vitaal kunt leven en werken.

We houden u steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op het succes van uw onderneming.

Meer weten?

Diensten

ambroos